CENNÍK

1 - 3 noci .......................... 8€ lôžko/noc

4 noci a viac ..................... 7€ lôžko/noc

PLUS: 0,50€ OS/NOC  MIESTNA DAŇ ZA UBYTOVANIE (DOSPELÁ OSOBA)